pomoc doświadczonych radców prawnych

Bezpłatna analiza Twojej umowy CHF

Dowiedz się za darmo ile możesz odzyskać po wygranej sprawie. Udzielamy realnego wsparcia dla Frankowiczów. Jesteśmy pewni, że jako specjaliści od umów pseudo walutowych możemy pomóc także Tobie.

Banki przegrywają w sądach

W przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy świadomość społeczna dotycząca wad prawnych umów kredytu we frankach na szczęście zaczęła rosnąć.

Masz prawo do sprawiedliwości.

0 %

Wzrost sumy reklamacji

0 %

Wzrost ilości pozwów

0 +

Korzystnych wyroków

Podejmij walkę i odbierz bankom co należy do Ciebie

Bank zwróci Twoje pieniądze

01 

Zmniejszysz saldo kapitału

02 

Odzyskasz ubezpieczenie niskiego wkładu

03 

Pozbawisz bank zarobku na spreadach

04 

Przywrócisz uczciwość umowy

05 

Zyskasz wolność finansową

06 

„Według analiz kancelarii w 2019 r. banki przegrywają ponad 80% spraw dotyczących kredytów frankowych”

Sylwester Kasprzewski

Radca Prawny
Kancelaria „GRYF”

Co możesz wywalczyć

Odfrankowienie kredytu

Przewalutowanie kredytu, czyli zupełne wyeliminowanie ryzyka związanego z kursem CHF i zwrot nadpłat.

Unieważnienie umowy

Unieważnienie kredytu frankowego i zwrot wszystkich nadpłaconych należności, a także zdjęcie hiptoeki z nieruchomości.

Pomożemy Tobie przygotować się do wygrania sprawy

Skompletuj dokumenty

Przygotuj niezbędne dokumenty, na podstawie których przeprowadzimy analizę.

Skorzystaj z analizy

Wypełnij formularz i uzyskaj darmową analizę Twojej umowy kredytowej.

Ustal warunki

Po otrzymaniu analizy umowy kredytowej ustalisz warunki współpracy.

Szczegółowe wyliczenia

Dowiedz się ile winny jest Tobie bank w oparciu o skrupulatną kalkulację.

Przygotowanie pozwu

Dobry pozew jest kluczem do sukcesu - nie pozwól, zeby napisały go przypadkowe osoby.

Postępowanie sądowe

Powiemy Ci jakie są argumenty banków i dlaczego są w błędzie.

Jak wybrać odpowiednią kancelarię do pomocy?

Przy wyborze kancelarii należy w pierwszej kolejności postawić na takiego radcę prawnego, który od dłuższego czasu specjalizuje się w tego typu sprawach.

Znajdź kancelarię, która specjalizuje się w tego typu sprawach

Wybierz doświadczonego radcę prawnego

Zapytaj o ubezpieczenie kancelarii

Dzięki pomocy pokredycie.pl

Walka z bankami, które udzielały kredytów we frankach, to nasza specjalność. Pomogliśmy zwrócić sprawiedliwość w bataliach z następującymi instytucjami:

mBank

Millenium

PKO BP

Getin

Santander

ING

BPH

Deutsche Bank

Raiffeisen

0 %

Wygranych spraw

0 mln zł

kwota roszczeń

0

Pozwane banki

0

AKTUALNE SPRAWY

Zobacz ile pieniędzy zabrał Tobie bank

Skorzystaj z kalkulatora, aby sprawdzić orientacyjną kwotę, o jaką powinieneś się ubiegać.

Twoja nadpłata

0zł

Niższe saldo

0zł

Łączna suma

0zł

Nie zwlekaj. Odzyskaj swoje pieniądze i wygraj z bankiem.

Aby uzyskać szczegółową analizę umowy kredytowej, zamów darmową analizę prawną.

Często zadawane pytania

Nieważność umowy to inaczej jej nieistnienie. Umowy nie ma od samego początku, nie ma kredytu, nie ma hipoteki, nie ma rat, opłat, prowizji czy odsetek. W przypadku stwierdzenia nieważności strony, czyli kredytobiorca i bank, muszą się między sobą rozliczyć, na zasadach dużo korzystniejszych dla kredytobiorcy, niż w przypadku odfrankowienia. Dlaczego? Jeżeli sąd uzna umowę za nieważną, stwierdzi również, że strony powinny między sobą się rozliczyć. Jak wygląda to rozliczenie? Bierzemy pod uwagę dwie kwoty: a) sumę kwot wypłaconych rzeczywiście przez bank, jednorazowo lub w transzach (załóżmy dla przykładu, że jest to 250 tys. zł), b) sumę wpłat dokonanych przez nas przez cały okres trwania umowy, na poczet prowizji, opłat, rat, w tym odsetek, ubezpieczeń itp. (załóżmy dla przykładu, że jest to 200 tys. zł). Następnie kompensujemy wzajemnie te dwie kwoty i w zależności od tego, kto zapłacił drugiej stronie mniej, wyrównuje istniejącą różnicę (czyli w tym wypadku zwracamy bankowi 50 tys. zł i jesteśmy rozliczeni). Wyrok stwierdzający nieważność umowy jest podstawą do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, nawet jeżeli nie rozliczymy się z bankiem z powyższej niedopłaty.

Trzeba liczyć się z tym, że cały proces sądowym może trwać kilka lat, od momentu złożenia pozwu do momentu zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem sądu. Średnio należy liczyć około 2 lata na postępowanie przed sądem I instancji oraz około roku na postępowanie przed sądem II instancji. Do tej pory, nawet w przypadku przegranej, banki w większości przypadków składały apelacje od niekorzystnych dla nich wyroków

Analizując sprawę z punktu widzenia kosztów należy wziąć pod uwagę, że przy złożeniu pozwu konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej (5% dochodzonego roszczenia, ale maksymalnie 1.000 zł) oraz opłaty od pełnomocnictwa (po 17 zł od każdej osoby). Do tego należy doliczyć zaliczkę na poczet opinii biegłego, którą uiszcza się w toku postępowania na wezwanie sądu. Taka zaliczka to od 1 do 2 tys. zł. Bank po wygraniu z nim sprawy zwraca poniesione w tym zakresie koszty.
Do tego dochodzi jeszcze wynagrodzenie radcy prawnego, który prowadzi taką sprawę – zależy ono od indywidualnych ustaleń stron. Najczęściej jest tak, że pewna kwota wynagrodzenia jest uiszczana z góry, zaś pozostała cześć z dołu w formie tzw. success fee (% od uzyskanych od banku pieniędzy).

Sprawa zostanie skierowana do sądu zgodnego z Twoim miejscem zamieszkania. Jeżeli składamy pozew samodzielnie to oczywiście – musimy samodzielnie przygotowywać pisma, brać udział w posiedzeniach sądowych, broniąc swoich interesów i stanowiska. Jeżeli robimy to z pomocą kancelarii – musimy wziąć udział przynajmniej w jednej rozprawie, na której składamy wyjaśnienia. W pozostałych sprawach obecność i obronę interesów kredytobiorcy zapewnia Kancelaria. Polega to na tym, że staje przed sądem na sali rozpraw i odpowiada na pytania – najpierw sądu, następnie naszego pełnomocnika, a potem pełnomocnika banku. Do złożenia wyjaśnień trzeba być dobrze przygotowanym – i nie chodzi tu wcale o ustalanie treści zeznań, bo tego robić nie możemy. Chodzi o to, że idąc na salę sądową musimy wiedzieć, o co sąd nas zapyta, jakie pytania i w jaki sposób będzie zadawał nam pełnomocnik banku, jakie kwestie są istotne. Świadomość tego, co jest istotne, daje nam większy spokój, mniej stresu, a także większe szanse powodzenia w naszej sprawie.

Jest to instytucja prawna, która umożliwia dłużnikowi odmowę zapłaty należności po upływie określonego terminu; w przypadku banków, gdy dochodzimy od nich roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy skierować do sądu pozew za ostatnie 10 lat.

Klauzule przeliczeniowe stanowią tzw. postanowienia niedozwolone (abuzywne) i podlegają eliminacji z umowy, bez możliwości dalszego jej uzupełnienia. Wniosek ten należy jednolicie stosować i do kredytów indeksowanych i do denominowanych. Po usunięciu klauzuli przeliczeniowej przewidującej wypłatę kredytu po kursie kupna, nie ma możliwości ustalenia, jaka kwota powinna zostać wypłacona kredytobiorcy. A skoro tego nie ma, nie możemy również określić wysokości raty kredytu w złotych.

W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy takie opłaty powinny podlegać zwrotowi w całości. Jeżeli sąd dokonuje odfrankowienia umowy, należy rozważyć dwie sytuacje: a) opłata pobierana jest w momencie zawarcia umowy (np. płatna gotówką lub odliczana od wypłaconej kwoty kredytu) – wtedy bank może podnieść zarzut przedawnienia i opłaty takiej raczej nie odzyskamy, b) opłata doliczana jest do sumy kredytu, wliczana do salda i uwzględniana w ratach płaconych co miesiąc – w tym wypadku możemy dochodzić zwrotu opłat zawartych w ratach, za ostatnie 10 lat.

Poza zajęciem stanowiska w sprawie i próbą obrony swoich racji? Nic. Przede wszystkim bank nie może z tego powodu wypowiedzieć umowy kredytowej, nie jest dopuszczalne też nachodzenie w domu w celu zweryfikowania jego wartości czy inne podobne działania, mające być odwetem za złożenie pozwu. Tak długo jak nie zmieni tego sąd w wyroku, umowa będzie wykonywana nadal na dotychczasowych zasadach.

Jaki może być wyrok w przypadku mojej umowy? Do każdej umowy podchodzimy indywidualnie. Pomimo podobnych postanowień i mechanizmów, musimy zapoznać się z każdą umową i ewentualnymi aneksami do tej umowy. Dopiero na podstawie tego możemy przygotować szczegółową analizę. Kierując się dotychczasowymi doświadczeniami uważamy, że każda z umów jest wadliwa. Pomimo przejrzenia setek umów nie znaleźliśmy takiej, która nie zawierałaby postanowień niedozwolonych, tzw. klauzul przeliczeniowych. Rozstrzygnięcia sądu w tych sprawach powinny być dwa: a) odfrankowienie umowy albo b) stwierdzenie nieważności/nieistnienia umowy kredytu. Do tej pory sądy niekiedy wprowadzały zamiast klauzul przeliczeniowych (kurs kupna i sprzedaży banku) średni kurs NBP. Biorąc jednak pod uwagę ostatnie wyroki Sądu Najwyższego oraz opinię Rzecznika Generalnego TSUE, taki zabieg jest nieprawidłowy.

W przypadku przegranej umowa kredytu obowiązuje dalej – kredyt musi być spłacany na tych samych zasadach co do tej pory. Oznacza to, że w dalszym ciągu jesteśmy w sytuacji, w której wysokość rat i suma zadłużenia zależy od kursu franka i jego zmian w przyszłości. Oznacza to także, że bank będzie w dalszym ciągu pobierał zawyżone raty, zaś sprzedaż nieruchomości nie będzie możliwa jeszcze przez długi czas.

Prawo stoi po Twojej stronie

Wiele osób obawia się wchodzić na drogę sądową przeciwko tak dużej instytucji, jaką jest bank. Możesz domagać się sprawiedliwości i walczyć jak równy z równym. Z bankiem da się wygrać!

Wyślij umowę do analizy

Przygotuj się do rozprawy

Wygraj z bankiem w sądzie

Prawo stoi po Twojej stronie.

pokredycie.pl jest projektem Fundacji Pomocy Prawnej “GRYF”

Fundacja Pomocy Prawnej Gryf ul. Bolesława Krzywoustego 15/4 70-250 Szczecin

tel. +48 884 94 74 54
 email: kontakt@pokredycie.pl

Prawa autorskie © 2019 Fundacja Gryf, Made with by PRAGMATIC
Pobierz darmowy nięzbednik frankowicza

pomoc doświadczonych radców prawnych

Zamów darmową analizę prawną Twojej umowy CHF

Przygotuj swoją umowę kredytową i załącz jego cyfrową kopię wraz ze swoimi danymi kontaktowymi w formularzu obok. W ciągu 7 dni roboczych otrzymasz analizę prawną, a także podpowiedzi i wskazówki co robić dalej, żeby odzsykać to co Tobie się należy.

Prawo stoi po Twojej stronie. pokredycie.pl

jest projektem Fundacji Pomocy Prawnej “GRYF”

  kontakt@pokredycie.pl    +48 661 329 563