REGULAMIN

1. Niniejszym regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu drogą elektroniczną.
2. Definicje:
a) Serwis – strona internetowa www.pokredycie.pl
b) Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Sylwester Kasprzewski, ul. Krzywoustego 15/4, 70-250 Szczecin, kontakt@pokredycie.pl, tel. +48 884 94 74 54,
c) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
d) Darmowa Analiza – nieodpłatna analiza umowy kredytu powiązanego z obcą walutą, zawierająca analizę prawną, pytania i odpowiedzi, wyroki sądowe, a także ofertę prowadzenia sprawy; Analiza Darmowa wzbogacona jest o cykliczny Newsletter, wysyłany do Kredytobiorcy drogą elektroniczną do czasu rezygnacji,
e) Kredytobiorca – osoba korzystająca z usług Kancelarii świadczonych droga elektroniczną,
f) Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o wygranych sprawach, zmianach przepisów, analizy prawne, a także oferty prowadzenia sprawy.
3. W celu uzyskania Darmowej Analizy Kredytobiorca przesyła posiadane dokumenty dotyczące umowy kredytu, z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie lub na adres kontakt@pokredycie.pl
4. Przesłanie analizy może być poprzedzone kontaktem ze strony prawnika Kancelarii, w celu uzyskania dodatkowych informacji.
5. Kredytobiorca przesyłając Kancelarii dokumenty udostępnia jej dane osobowe. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby udostępnienie takich danych nastąpiło bez naruszenia praw osób trzecich.
6. Darmowa Analiza zostanie przesłana w terminie 7 dni roboczych od momentu uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do jej wykonania.
7. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby wykonania Darmowej Analizy. Przesłanie dokumentów przez Kredytobiorcę stanowi zgodę na przekazanie danych osobowych Kancelarii w celu realizacji usługi Darmowej Analizy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO).
8. Dane osobowe Kredytobiorcy:
a) nie podlegają przekazywaniu poza obszar EOG,
b) są przechowywane na czas realizacji Darmowej Analizy, a po jej zakończeniu, nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia roszczeń Kredytobiorcy pozostających z nią w związku, przewidzianych przez przepisy cywilne.
9. Kancelaria może przetwarzać imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, a także nr telefonu, adres e-mail oraz dane liczbowe pochodzące z umowy kredytowej.
10. Kredytobiorca jest uprawniony do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Kredytobiorca może kontaktować się z Kancelarią mailowo lub telefonicznie, a także poprzez wysyłanie korespondencji pocztą tradycyjną.

Prawo stoi po Twojej stronie.

pokredycie.pl jest projektem Fundacji Pomocy Prawnej “GRYF”

Fundacja Pomocy Prawnej Gryf ul. Bolesława Krzywoustego 15/4 70-250 Szczecin

tel. +48 884 94 74 54
 email: kontakt@pokredycie.pl

Prawa autorskie © 2019 Fundacja Gryf

Pobierz darmowy nięzbednik frankowicza

pomoc doświadczonych radców prawnych

Zamów darmową analizę prawną Twojej umowy CHF

Przygotuj swoją umowę kredytową i załącz jego cyfrową kopię wraz ze swoimi danymi kontaktowymi w formularzu obok. W ciągu kilku dni otrzymasz analizę prawną, a także podpowiedzi i wskazówki co robić dalej, żeby odzsykać to, co Tobie się należy.

Prawo stoi po Twojej stronie.

pokredycie.pl jest projektem Kancelarii Radcy Prawnego Sylwester Kasprzewski w Szczecinie

  kontakt@pokredycie.pl    +48 884 94 74 54